𝑃𝐼𝑃𝐸𝑅 𝐺𝑂𝐸𝑆 π»π‘ˆπ‘π‘‡πΌπ‘πΊ 𝐼𝑁 π΅π‘…π΄π‘ŠπΏ 𝑆𝑇𝐴𝑅𝑆